Pretraživanje O RCUB ProRef-u
O RCUB ProRef-u
ProRef (Provera referenci) je informacioni servis koji omogućava uvid u kategorije časopisa u kojima su časopisne reference objavljene. Informacionu osnovu čine objedinjena 3 izvora podataka:
  1. godišnja izdanja Journal Citation Report (izdavač Thomson-Reuters);
  2. kategorizacija domaćih časopisa koju svake godine na predlog Matičnih naučnih odbora usvaja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR);
  3. liste časopisa koje su predložili fakulteti Univerziteta u Beogradu iz oblasti društveno-humanističkih nauka.
Dodatno su za svaki časopis uspostavljeni i linkovi ka:
  1. dodatnim informacijama na KoBSON stranicama
  2. informacijama o licencama i autorskim pravima preko servisa Sherpa/Romeo
  3. informacijama o smanjenju APC (Article Processing Charges) koje se odnose na autore sa Univerziteta u Beogradu
Link ka stranici časopisa u KoBSONu uspostavljen je radi uvida u vrednost Impakt faktora, kao i elektronsku dostupnost tog časopisa. Vrednosti za Impakt faktore mogu da objavljuju samo oni koji imaju pretplatu na Journal Citation Reports. U slučaju Srbije to je KoBSON, a pristup toj informaciji na KoBSONu je omogućen preko IP adrese iz Srbije (ili udaljenog pristupa). Portal ProRef je dostupan svima, i zato se vrednost impakt faktora ne prikazuje.

Servis se može pretraživati na više načina:
  1. unosom reference u jednom redu, u bilo kom stilu citiranja literature i na bilo kom pismu (ćirilica ili latinica);
  2. unosom samo DOI-a (niska za pretraživanje mora početi sa 10.)
  3. unosom samo ISSN
  4. unosom uzastopnih slova reči iz naslova časopisa
Eventualna pitanja, komentare ili sugestije možete poslati elektronskom poštom na helpdesk@rcub.bg.ac.rs (obavezno naglasiti ProRef u subjektu poruke).
U cilju objedinjavanja svih informacionih osnova uvedene su jedinstvene oznake kategorija, koje osim vrednosti koju je časopis dobio ukazuju i na poreklo date ocene:
OcenaIzvorOpis
20
20
MPNTR
MPNTR
Rad u našem časopisu koji se indeksira u WoS-u
Rad u našem časopisu koji se indeksira u WoS-u
21a
21a
MPNTR
MPNTR
Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednosti
Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednosti
21
21
MPNTR
MPNTR
Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu
Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu
22
22
MPNTR
MPNTR
Rad u istaknutom međunarodnom časopisu
Rad u istaknutom međunarodnom časopisu
23
23
MPNTR
MPNTR
Rad u međunarodnom časopisu
Rad u međunarodnom časopisu
24
24
MPNTR
MPNTR
Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom
Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom
51
51
MPNTR
MPNTR
Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja
Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja
52
52
MPNTR
MPNTR
Rad u časopisu nacionalnog značaja
Rad u časopisu nacionalnog značaja
53
53
MPNTR
MPNTR
Rad u naučnom časopisu
Rad u naučnom časopisu
54
54
MPNTR
MPNTR
Rad u novopokrenutom našem časopisu
Rad u novopokrenutom našem časopisu
200
200
UBG
UBG
UBg - fakulteti posebna odluka - Lista časopisa koji će se vrednovati u procesu izbora u zvanja nastavnika u polju društveno-humanističkih nauka
UBg - fakulteti posebna odluka - Lista časopisa koji će se vrednovati u procesu izbora u zvanja nastavnika u polju društveno-humanističkih nauka
220
220
UBG
UBG
UBg - fakulteti posebna odluka - Prestižni svetski časopisa za pojedine naučne oblasti koju utvrđuje Univerzitet na predlog fakulteta
UBg - fakulteti posebna odluka - Prestižni svetski časopisa za pojedine naučne oblasti koju utvrđuje Univerzitet na predlog fakulteta
224
224
UBG
UBG
UBg - fakulteti posebna odluka - Časopisi međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom (M24)
UBg - fakulteti posebna odluka - Časopisi međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom (M24)
251
251
UBG
UBG
UBg - fakulteti posebna odluka - Časopisi vodećeg nacionalnog značaja
UBg - fakulteti posebna odluka - Časopisi vodećeg nacionalnog značaja

Obrazloženje za posebne liste časopisa za oblasti društveno-humanističkih nauka
Univerzitet u Beogradu je svojim odlukama dopustio mogućnost proširenja liste za oblasti društveno-humanističkih nauka. Fakulteti koji pripadaju ovim oblastima su bili u mogućnosti da dostave svoje liste relevantnih časopisa, što su oni učinili u tri termina prikazanim u donjoj tabeli. Sve predložene liste su javno dostupne i preuzete su sa veb stranica Rektorata Univerziteta u Beogradu.
Ekonomski fakultetPravni fakultetPravoslavni bogoslovski fakultetFakultet bezbednostiFakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitacijuFakultet političkih naukaFakultet sporta i fizičkog vaspitanjaFilozofski fakultetFilološki fakultet
Jun 2012++++++++
Jan 2013+++
Jun 2013+++
April 2018+
Maj 2018+
Jun 2019+